top of page
Bakgrund stipendium.png

Tidigare stipendiater

framtidens styrelsekvinna

VT 2020

C9C671FE-A705-47CA-B146-7944E7D9E85F.jpg

Matilda dahlenborg

Motivering:

Tillsammans har HKN och Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB valt ut Matilda Dahlenborg till årets stipendiat av "Framtidens Styrelsekvinna".

Matilda har en tydlig passion för jämställdhet och visar detta i sin anmälan genom att ge konkreta exempel på hur hon vill fortsätta lyfta frågan kring den kvinnliga närvaron inom finansbranschen och vilken nytta hon kommer ha av utbildningen i sin framtida karriär, där hon redan inom kort kommer komma i kontakt med beslutsfattare, företagsledare och styrelser. Dessutom tydliggör hon på ett mycket klart sätt hur FNs globala mål 5.5 kopplar an till styrelsearbete och betydelsen av förebilder som redan tidigt kan bidra till att unga kvinnor ser möjligheter att ta plats i styrelser och ledning.

Vi hoppas, och tror, att utbildning kommer vara ett steg i Matildas resa att själv agera som förebild. 

Matilda om modul 1:

Under första tillfället berördes bland annat vikten av ägardirektiv, styrelsens arbetsordning, ansvarsfördelning samt etik, kompetens och mångfald. Det var en perfekt introduktion för en förståelse kring styrelsens funktion i bolaget och hur deras arbete kan se ut! Vi hade även spännande diskussioner baserat på deltagarnas olika erfarenheter från arbetslivet, vilket var väldigt givande. Jag ser fram emot att bygga på detta tillfället under kommande utbildningsdagar med kunskap om hur man skapar ett bra team och djupdykning i de finansiella dokumenten. 

HT 2020

NdTUqByg.jpeg

Malin Setterström 

Motivering:

 

Tillsammans har HKN och Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB
valt ut Malin Setterström till årets stipendiat av “Framtidens
Styrelsekvinna”.
Malin har visat på ett stort driv som hon vill nyttja för att verka för en hållbar och jämställd framtid. Intresse för ledarskap och strategi samt hennes vilja att inspirera och ifrågasätta ser vi som värdefulla verktyg för att Malin ska nå sina mål. Utbildningen kommer vara ett gott komplement till Malins tidigare
erfarenhet. Dessutom kommer den bidra till ett ökat självförtroende genom nya insikter, samt ökad professionalism i framtida styrelseuppdrag. Slutligen har Malin en god insikt i FNs Globala mål 5.5:s betydelse för att verka för jämställdhet genom styrelsearbete. Vi tror att utbildningen
kommer vara ett steg av flera steg på den resa som Malin redan påbörjat.

 

bottom of page