HKN Mentorskapsprogram hemsida.png

Om MENTORSKAPsprogrammet

Vill du komma i kontakt med en kvinna i näringslivet? Har du frågor om hur det är att arbeta efter examen och vill du inspireras inför din framtida karriär? Vill du få möjlighet till personlig utveckling? Då ska du söka till Handels Kvinnliga Nätverk's Mentorskapsprogram! 

 

Mentorskapsprogrammet startas upp för första gången under hösten 2020 och erbjuder våra medlemmar möjlighet att guidas och inspireras av en mentor i näringslivet. Syftet är att Mentorskapsprogrammet ska utgöra en brygga och naturlig väg för studenter att få komma i nära kontakt med företag redan under studietiden. 

Vi i styrelsen är otroligt glada över att få erbjuda er denna möjlighet och enormt tacksamma till alla de inspirerande företag som valt att ställa upp med mentorer! 

Vad innebär det att vara med?

Som student får du träffa en mentor vid tre tillfällen över till exempel en fika, lunch eller samtal. Varje mentor och adept bestämmer själva upplägget för träffarna och när de ska ses. Minst en av träffarna ska dock äga rum under hösten 2020. 

Efter att matchningsprocessen är färdig och du har blivit tilldelad en mentor kommer du att sköta all kontakt med mentorn själv, men HKN finns såklart med som stöttning.

Vilka är mentorerna? 

De mentorer/företag som går att söka till publiceras på vår hemsida och Instagram under ansökningsperioden. 

Under 2020 är företagen som bidragit med mentorer: 

Grant Thornton, Delphi, Unicef, BDO, Fortos, Deloitte, Ellos Group och PWC

vem kan söka? 

För att söka behöver du vara medlem i HKN och studera på Handelshögskolan i Göteborg. Företagen/mentorerna kan även ha ställt upp egna ansökningskrav, så läs noggrant igenom de kriterierna innan du ansöker. 

När kan jag söka? 

Ansökningsperioden 2020 öppnar för studenter 22:e oktober och stänger 5:e november.

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom att maila de dokument som företaget du är intresserad av efterfrågar till mentorskap.hkn@hhgs.se.

Märk mailet med företagsnamnet i ämnesraden. 

Om du vill söka till en specifik mentor/roll på ett företag skriver du mentorns namn/roll direkt i mailet. 

ps. Glöm inte att kolla så att du uppfyller företagens ansökningskriterier och önskemål om dokumentation innan du skickar in din ansökan. Dessa kriterier hittar du på företagens respektive flik här på hemsidan. 

Kan jag söka till flera företag/mentorer? 

Självklart kan du göra det! Om du vill söka till flera mentorer på samma företag skriver du mentorernas namn/roll i mailet alt. "intresserad av alla mentorer/roller". 

 

Om du vill söka till flera olika företag skickar du ett separat mail för varje företag. Om du vill rangordna dina ansökningar skriver du med din rangordning i varje mail. 

Hur går urvalet till?

HKN kommer tillsammans med företaget/mentorn välja ut vilka studenter som får en plats i mentorskapsprogrammet.

Hur vet jag att jag kommit med?

Efter att ansökningsprocessen är avslutad kommer HKN att kontakta dig med information om den mentor du blivit tilldelad och vidare instruktioner för hur du ska ta över kontakten. 

Denna återkoppling kommer ske omkring den 20 november. 

ÅRETS FÖRETAG OCH MENTORER

Grant Thornton

Grant Thorntons mentor heter Jonna Forsell och är Auktoriserad redovisningskonsult.

BDO

BDO's mentor heter Sarah Staal och hon är Revisor. 

Unicef sverige

Unicefs mentor heter Helene Brinkenfeldt och hon arbetar som Director Corporate Partnerships and Philantrophy på Unicef Sverige. 

Deloitte

Deloitte bidrar med fem mentorer som arbetar inom: tax & legal (2 st), Revisor Audit & Assurance, Business process solution och Director Audit and Assurance

PwC

PwC's mentorer heter Tove Nyqvist och Rebecca Palm Ballesta och de arbetar som konsulter inom företagstransaktioner

ellos group

Ellos groups mentor heter Annika Mårtensson och hon jobbar som VD för Homeroom och Hållbarhetschef för Ellos Group

Delphi

Delphi bidrar med fem mentorer som arbetar inom deras IP/tech grupp (3 st), fastighet och entreprenadgruppen (1) samt tvistelösning, GDPR och arbetsrätt (1)

fortos

Fortos bidrar med tre mentorer som arbetar som Management Consultants. 

vill du som företag delta?

Maila naringsliv.hkn@hhgs.se så berättar vi mer! 

Ansökan till mentorskapsprogrammet 2020/21 är nu stängd och programmet pågår just nu. Är du företag eller student och intresserad av att delta i framtiden? Kontakta HKN så berättar vi mer.