HKN Mentorskapsprogram hemsida.png

Handels Kvinnliga Nätverk är stolta och glada att Helene Brinkenfeldt från Unicef deltar som mentor i programmet.

UNICEF_Cyan_Vertikal_RGB.gif

vem är Helene Brinkenfeldt?
Helene är Chef för företagssamarbeten och filantropi på Unicef Sverige. Vilket innebär att hon är ansvarig för de teamet som arbetar med befintliga och nya partnerskap med företag samt personer som vill ge stora gåvor.

Eftersom Helene bor i Stockholm kommer mentorskapet främst ske digitalt men kan även komma att ske fysiskt då hon är i Göteborg med jämna mellanrum.

Vad vill helene bidra med som mentor?

Helene deltar i mentorskapsprogrammet med syfte om att ge insikter om hur arbete i en stor internationell organisation bedrivs.

Hon har en lång yrkeskarriär bakom sig både som ledare och specialist inom
näringslivet och ideell sektor. När Helene fick sin första ledarroll fick hon själv
förmånen att ha en mentor. Efter det har hon varit mentor åt ett flertal personer.

 

Att ha Helene som mentor är helt klart en unik möjlighet att få insikt i internationellt arbete och stöd från en erfaren mentor! 

Vem kan ansöka? 

Om du har läst minst ett år på Handelshögskolan i Göteborg, har ett intresse av hur näringslivet kan och bör bidra för att nå SDG mål (Globala målen) där man ser att insatser för barns hälsa, utbildning och säkerhet är viktigt för ett hållbart samhälle och för att nå målen till 2030 samt har ett intresse för att arbeta inom en Global organisation ska du söka Helene som mentor!  

I din ansökan får du gärna bifoga CV och ett brev om varför du vill ha en mentor och vad du förväntar dig av mentorskapet, både som adept, men också av Helene som mentor. 

Jag vill ansöka! Hur gör jag?

Du ansöker genom att maila mentorskap.hkn@hhgs.se.

Märk mailet med "Ansökan UNICEF".

Intervju

Helene Brinkenfeldt

vem är du? 

Jag har en lång yrkeskarriär bakom mig både som ledare och specialist . Genom mina olika uppdrag, både från näringslivet och ideella organisationer, har jag erhållit en gedigen erfarenhet av såväl ledarskap, verksamhetsutveckling och kommunikation. Under de senaste åren har jag utvecklat och lett en verksamhet inom ideell sektor, både strategiskt och operativt, vilket inneburit ansvar för finansiering av verksamheten med hjälp av samarbeten med företag och insamling från privatpersoner. Jag har ansvarat för kommunikation kopplat till varumärke, medierelationer och sociala medier. Jag har en akademisk examen med en fördjupning inom marknadsföring och en 3-dagars utbildning i Professionellt styrelsearbete

vilket är ditt bästa tips till en nyexaminerad student?

att börja bygga sitt nätverk under studietiden. Ha en uppdaterad profil på Linkedin.

vad är det bästa med ditt jobb?

Vi gör skillnad för barn i världen.

kan du ge ett smakprov på vad man kan lära sig av dig som mentor?

Mentorskap handlar om dialog. Att kunna ta upp frågor, problemställning , dilemman med en person som man inte har någon beroendeställning till. Mentorn kan ge sina infallsvinklar och även locka fram andras sätt att se på saken.